Úspěch vaší firmy předjel její organizační strukturu

Firma roste a roste, daří se. A v tom je paradoxně i váš problém. Dosavadní model podnikání „one man show“ naráží bolestivě hlavou do stropu.  To, co bylo zdrojem vašeho úspěchu se stává brzdou dalšího rozvoje. Mikromanagement, kterým jste byli schopni vypiplat firmu z nuly do dnešní velikosti, je nadále neudržitelný.

Po delší dobu to intuitivně tušíte, ale teď už do toho musíte říznout. Nastal čas sdílet své pravomoci a delegovat. A vy víte, že to bude operace „kulový blesk“. Co delegovat? Jak? Na koho? Jak nastavit kontrolní mechanismy? Jak vytvořit funkční manažerský tým? Bude třeba hledat manažery i mimo firmu?

Co vy? Jak se vyrovnáte s tím, že se rozvolní vaše vazba s každodenním fungováním firmy? Zvládnete to? Budete se umět stáhnout z operativy? Jak optimálně využít vaši uvolněnou kapacitu pro posílení strategického vedení? Před vámi je mnoho otázek…

Pojďme si popovídat o vaší firemní budoucnosti. Vhodně volenou kombinací koučinku a mentoringu vás můžeme podstatně posunout ve vašich úvahách a plánech.