Jak to zpravidla funguje

Standardní pracovní blok

S klienty se nám osvědčila jednotlivá sezení v délce jedna a půl hodiny. Kratší sezení nám obvykle neumožní uchopené téma plně rozvinout, delší schůzka by naopak byla již na úkor plného soustředění nás obou.

Obvykle pracujeme v bloku deseti takovýchto sezení s pravidelným intervalem, minimálně na začátku, jeden, maximálně dva týdny.

Možnost kdykoli ukončit

Klient i já máme právo naše sezení a celý program kdykoli ukončit, pokud jeden z nás bude cítit, že to nefunguje, jak by mělo.

Důvěrnost

Cokoli mi klient sdělí, zůstává v režimu naprosto diskrétní informace, určené jen a pouze pro mě. Naopak komunikace z mé strany je volně klientem reprodukovatelná, pokud jej explicitně nepožádám o diskrétnost.

Kde se scházíme

Je-li to jen trochu možné, preferuji osobní sezení, ať již ve své kanceláři v Opletalově ulici na Novém městě pražském (servíruji skvělý zelený čaj) nebo u klienta (tam to s čajem bývá zpravidla méně skvělé, dávám si většinou kávu).

Doba covidová nás všechny více otevřela elektronické formě setkávání na dálku. Zejména pro mimopražské klienty jsem otevřen i této možnosti, jakkoli ji neupřednostňuji.