Moje cesta

Už přes čtvrt století radím podnikatelům a vrcholovým manažerům, stručný přehled mé dosavadní profesní činnosti naleznete na Linkedin.

Zkušenost M&A poradce

Moje určující zkušenost je z dlouholetého poradenství při fúzích a akvizicích firem. Koučink a mentoring, které nabízím, stojí především na těchto základech. Když kupujete nebo prodáváte firmu, o události, témata k řešení, krize a emoce rozhodně není nouze. A permanentně se vyjednává.

Potkáváte nejrůznější individuality se zcela odlišnými manažerskými styly a modely chování. Se všemi musíte jednat, snažit se jim porozumět, ale hlavně, pokoušet se dohodnout. A případně, bohužel, poznat i okamžik, kdy už dohoda není možná.

Doporučuji zkusit předsednictví dobrovolného spolku skutečných individualit

Když mi táhlo na čtyřicítku, udělal jsem první životní bilanci a zjistil, že člověk je živ nejen svou prací, ale i svým duchovním rozměrem. A tak jsem se dostal do společenství (takového uzavřeného pánského skoro-intelektuálního klubu), které už třetí dekádu spoluformuje můj pohled na svět. Dokonce jsem mu nějakou dobu i předsedal.

Předsednictví dobrovolnému sdružení velkých individualit a mnohdy myslitelů „za roh“ je obrovská zkušenost. Jsem za ni moc vděčný, nesmírně mě obohatila. Hledání konsensu, ve kterém se nerozpustíte. Praktická škola konstruktivní asertivity.

Ke koučinku

Když mi počalo táhnout na padesátku, potkal jsem kamaráda, který absolvoval kurz koučinku a získal certifikaci. V diskusích s ním jsem s překvapením zjistil, že jsem už dávno naprosto spontánně pro sebe objevil a ve své práci užívám mnoho koučinkových prvků.

To mě zaujalo, studoval jsem literaturu o tématu a absolvoval koučinkovou výuku a certifikaci. Moc doporučuji. I kdybyste pak nekoučovali. Je to závan čerstvého, svěžího vzduchu po otevření poklopu ponorky. Postupy a pohledy, které jsem v podstatě znal a mnohdy používal nebo intuitivně tušil, se mi daly do pevnějších souvislostí. Vlastně nic překvapivě nového z hlediska faktů, ale to uvědomění si souvztažností. A právě vědomí souvztažností je pro mě zásadní hodnota, která určuje naši spolu-kontrolu nad vlastním životem.

Mí klienti

Koučink mě baví a naplňuje, a tak se mu věnuji čím dál tím víc. Z mého profesního životopisu je myslím patrné, kdo jsou mí „spádoví“ klienti. Primárně koučuji a mentoruji podnikatele či vrcholové manažery, a to především v profesních tématech. Vzhledem k tomu, že koučink je obecně použitelná metoda, která ze své podstaty není tematicky omezená, občas dojde i na soukromá témata, s prací bezprostředně nesouvisející. Ale nakonec přece všechno souvisí se vším.

Vzhledem k tomu, že koučink a mentoring nejsou mou jedinou aktivitou (je to spíše taková moje nadstavbová radost), pečlivě si své klienty vybírám. To oni ostatně také. Pro vytvoření skutečného pracovního partnerství je třeba určité vzájemné „osobní alchymie“ a pokud ta nefunguje, úspěch se nám vyhne.

Takže pokud uvažujete o mých službách, je třeba se nejprve zcela nezávazně sejít a vzájemně vyhodnotit, jak by se nám spolupracovalo. Jde mi o přínos klientovi, ne o fakturaci pro fakturaci samou. Etapu „we are in the invoicing business“ už mám tak trochu za sebou.