Mentor?

Pokus o definici

Mentor je osoba, která má minimálně tři následující charakteristiky:

Zaprvé, má znalosti, a hlavně praktické zkušenosti v určitých tématech, které jsou užitečné mentorovanému. Zadruhé, má schopnost tyto znalosti a zkušenosti předávat dále. A zatřetí (a na to nezapomínejme) má důvěru mentorovaného, který je ochoten naslouchat svému mentorovi.

Ten úplně první mentor

Kdo je THE Mentor, tedy TEN Mentor? Ten úplně první? Jako obvykle v našem civilizačním okruhu, počátky všeho nacházíme u starých Řeků (omlouvám se Egypťanům a starozákonním Židům). Možná se vám ve vaší paměti vybaví dvě svěží Homérova „heroická dílka“ Ilias a Odyssea. Pravděpodobně jste je nečetli, stejně jako já. Ani českém překladu, tím méně v klasické řečtině. Ale možná jste v dětství měli v rukou zpracování řeckých bájí a pověstí od Eduarda Petišky. Tu knížku jsem měl moc rád.

V Odyssei, která pojednává o návratu krále Odyssea a jeho mužů z Trojské války zpět na rodný ostrov Ithaka, se nám objevuje muž jménem Mentor. A ejhle, skutečně působí v duchu našeho současného chápání pojmu mentor. Provází Odysseova syna Telemacha obdobím dospívání v době královy nepřítomnosti. Mentor působí jako Telemachův vzor, duchovní průvodce a rádce. Pomáhá Telemachovi prostřednictvím získávání zkušeností postupně chápat jeho roli a určení ve světě dospělých mužů. Vede ho nenásilně na této cestě, ale aktivně nezasahuje, nechává Telemacha hledat a bojovat samotného. Když spolu se svým otcem pobíjejí své nepřátele, Mentor boj pouze (odborně mentorsky) pozoruje.

Teď, když o tom přemýšlím, vlastně dospívám k názoru, že onen Mentor byl vlastně i tak trochu pradědečkem koučinku. Stupeň volnosti vedení Telemacha Mentorem bychom asi dnes kvalifikovali jako kombinaci mentoringových a koučovacích postupů. I já tak obvykle postupuji, jakkoli moji klienti nejsou Telemachové, a já nejsem The Metor (bohužel).

Monthly Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.