Rozchody společníků

Rozchody v podnikání bolí stejně jako v manželství

Asi nejobtížnější projekty, na kterých pracuji, jsou vyjednávání rozchodu společníků ve firmě. Dlouhá léta spolu podnikali, je to něco jako manželství. A jak se tak v manželství stává, postupem času se jejich představy rozešly, vytratila se schopnost řešit přicházející problémy. Zmizela důvěra a vloudila se podezřívavost, mnohdy oprávněná. Vědí, že potřebují od sebe, ale sami už spolu nedokážou vůbec komunikovat.

Poté, co společníci nenalezli řešení v gentlemanské dohodě, hodlají se uchýlit ke komunikaci prostřednictvím svých právníků a žalob. Tím dále zajíždějí do bahna nedohody a hodnota jejich společnosti tím velmi trpí.  

Z praxe

„Vyřiďte mu, že ho pošlu ho do tepláků, pokud mi svůj podíl nedá zadarmo“, sdělil mi jeden doruda rozpálený podnikatel, jehož společník si mě najal, abych řešil jejich fatální komunikační havárii. Dobře si na tento projekt vzpomínám. Vůbec nebyli ochotni a ani schopni se osobně potkat. Jejich animozita nemohla být větší. Scházel jsem se střídavě s jedním a druhým a trpělivě naslouchal vodopádům pomluv, stížností a výhrůžek na toho druhého. Dlouhou dobu trvalo, než se podařilo vrátit diskusi na koleje a dát jí jakžtakž konstruktivní obsah. Nakonec přece jen pochopili obsah čínského přísloví „než se půjdeš pomstít, vykopej dva hroby“. Uznali, že dohoda s tím nenáviděným, podlým a zrádným společníkem je přece jen to nejméně špatné řešení. Po dlouhých měsících vyjednávání na dálku, kdy stále komunikovali jen a pouze mým prostřednictvím, se nakonec dohodli. S velkým skřípěním zubů se potkali teprve u notáře při podpisu smlouvy, která potvrzovala dosaženou dohodu. Ani jeden z nich se necítil jako vítěz, ale podařilo se jim nakonec v krizové situaci uzavřít pro obě strany skousnutelnou dohodu. Dokonce si u notáře podali ruce. Jejich martýrium, hrozící zdravotním kolapsem skončilo.

Čas na dohodu je podmínkou nutnou

Pro dosažení dohody potřebujeme čas, hodně času. Hrozí-li velké škody z prodlení, je-li firma společníkem tunelovaná či jinak zásadně ohrožovaná, nebude mé řešení fungovat. Alespoň půl roku času na vyjednávání je realistický předpoklad. Bohužel, někdy i nezdravě optimistický… Co se bortilo po léta se nenarovná během několika málo týdnů.

Poslední léta je vždy mezi mými aktivními projekty alespoň jeden rozchod společníků. Trápí-li vás toto téma, pojďme si spolu sednout a probrat možnosti řešení. Možná pro váš problém už skutečně existuje jen tvrdá cesta právní žaloby, možná ale stojí za to pokusit se prostřednictvím prostředníka o dohodu. A třeba jsem pro vás tím vhodným prostředníkem právě já.