Mezigenerační předání firmy

Máte různé možnosti, jak do budoucna zklidnit své hektické a již dlouhodobě neudržitelné pracovní tempo. Jednou z nich je předat podnikatelské žezlo v rámci rodiny.

Bude to fungovat? Má následník na to? Jak proces předání připravit? Jaký si zachovat ve firmě vliv? Co zbytek rodiny? Jak nastavit záchranou brzdu, pokud se předávání neosvědčí?

Máte následníka?

Pokud ano, pravděpodobně to bude syn nebo dcera, ale může to samozřejmě být i někdo další z rodiny.

Možná se hned po studiích a třeba i ještě dříve zapojil do vaší společnosti a jeho odborné formování probíhá dlouhodobě pod otcovským dozorem.

Anebo naopak vylétl z rodinného hnízda a získal svou vlastní autonomní pracovní zkušenost. A teď spolu zvažujete návrat ztraceného syna.

Obojí má své výhody i nevýhody. Prvního jste si vytvářeli k obrazu svému, ten druhý přichází zvenčí a pravděpodobně vidí věci z výrazně jiného zorného úhlu.

Nebude to snadné

Je to běh na velmi dlouhé trati. Viděl jsem velmi úspěšná předání žezla. Zažil jsem ovšem i opačné případy, kdy následník zjevně nedorostl formátu svého předchůdce, a projekt musel být zastaven. Nebo případy, a ty jsou časté, kdy dominantní otec nebyl schopen svému následníkovi dát potřebný prostor, aby se mohl rozvinout a dorůst.

Inu, který vůdce se rád zbavuje svého vůdcovství. Firmu vedete už desetiletí a najednou jí máte svěřit někomu, komu jste, když jste ji zakládali, vyměňovali plínky?

Nabízím své zkušenosti k moderování vašich úvah, zda je zvažované generační předání vhodné a realizovatelné ve vašem konkrétním případě. A také ve světle dalších možných alternativ budoucnosti.

Pokud dospějete k rozhodnutí, že opravdu chcete předávat na následníka, jsem připraven vám pomoci připravit plán a doprovázet vás při implementaci tohoto náročného projektu v roli nestranného mediátora, který usnadňuje komunikaci a napomáhá porozumění.