Mentoring pro akceleraci kariéry

Poslední dobou stále více a více mentoruji také mladé manažery. Dostali šanci, mají své první manažerské pozice a chtějí je úspěšně zastávat. Potřebují rozvíjet své dovednosti a touží akcelerovat svou kariéru. Moc rád s nimi pracuji a snažím se jim v tom být užitečný.

Vytvořte svůj vlastní manažerský styl

Cílem je vyladit vlastní individuální a jedinečný manažerský styl, který odpovídá dané osobnosti. A prostředí firmy, samozřejmě. Koučovaným dávám k dispozici, vlastně tak trochu jako databanku, všechny manažerské styly, které jsem poznal za více jak čtvrtstoletí svého poradenství stovkám podnikatelů a vrcholových manažerů.

Nechte se inspirovat, ale nenapodobujte

Je velmi důležité nechat se inspirovat a nevynalézat kolo, je ale ještě důležitější slepě nenapodobovat. Postavit si své vlastní řešení, a to je právě to na čem společně pracujeme. Poskytnutí vzorů spadá do oblasti mentoringu, ale řešení samo stavíme koučingovou metodou.

Co si sami odladíte, to vytrvá

Co si sami vytvoříte, poté co projdete celým tvůrčím myšlenkovým procesem, má velmi dobrou udržitelnost. Proč? Protože je to vaše řešení, nikoli že vám někdo poradil ve stylu: dělej to takhle, tak se to prostě dělá, a už o tom nepřemýšlej…

Pokud uvažujete o mých službách, navrhuji nejprve se zcela nezávazně sejít a probrat vaše potřeby a mnou nabízený postup mentoringu. Poté můžeme lépe posoudit, jak by se nám spolupracovalo a dát se případně do díla.