Jak vystoupit z vlaku a nespadnout na nos

Dospěli jste do věku a duševního rozpoložení, kdy zvažujete odchod na odpočinek? Třebas ne hned, ale když se zamyslíte nad budoucností, v takovém pětiletém horizontu se už vidíte mimo firmu. Jako nějaký konzultant, to možná ano. Ale rozhodně ne jako někdo, kdo nadále nese všechnu tu podnikatelskou tíhu a zodpovědnost na svém hřbetě.

Jaké máte možnosti? Otevírá se před vámi několik možných alternativ, jako například:

Předání firmy v rámci rodiny

Je-li ve vaší rodině potenciální princ následník, určitě je to varianta hodná pečlivého zvážení. Kdo by nechtěl založit podnikatelskou dynastii…

Předání vedení managementu

Kvalitní management může dlouhodobě vést firmu pod dozorem rodinných akcionářů. Za předpokladu, že je systém správně nastaven.  A je motivační a současně chrání před zneužitím.

Prodej celé firmy nebo významného podílu

Tímto způsobem máte možnost předat kormidlo a současně sklidit výnos ze svého dlouholetého úsilí. Počítejte s tím, že kupující může chtít, abyste ve firmě nějakou dobu ještě zůstali a zajistili hladké předání.

Cítíte, že uskutečnit kteroukoli z výše uvedených alternativ nebude lehké. A tím méně se pro jednu z nich rozhodnout. Každá z nich má svá pro a proti a pro některou z nich třeba ani nejsou podmínky. Každá má své přednosti, ale i nastražené pasti, do kterých se dá velmi snadno spadnout. A v takto zásadním kroku prostě nesmíte udělat chybu…

S podnikateli tato témata řeším už přes čtvrt století. Pojďme si spolu sednout a podívat se, co je ve vaší konkrétní situaci možné. Pojmenujeme spolu dostupná řešení a vy se rozhodnete, kterou cestou se dáte. Velmi rád vás budu po této cestě doprovázet.