Firemní princ následník

22.2.2019

„Interní“ následník

Podívejme se nejprve na kandidáta následnictví, který vyrostl ve firmě. Jaké jsou jeho silné stránky? Zná firmu, dlouhodobě v ní pracuje. Má do nějaké míry vyladěný pracovní vztah s otcem, lze tedy očekávat větší kompatibilitu, tak říkajíc, oba vědí, do čeho jdou. Otec o něm uvažuje jako o následníkovi proto, že měl možnost jej poznat dlouhodobě při společné práci. Lidé ve firmě následníka pracovně znají, jak v dobrém, tak i případně v méně dobrém. Následník byl formován otcem pro danou firmu. Měl by být tak trochu ušit na míru společnosti, ale i otci.

Bohužel, někdy vídáváme, že sako otce nemusí tak docela sedět synovi. Každý jsme jiná osobnost, a to co funguje jednomu, nemusí být optimální pro druhého. U dvou velkých zahraničních rodinných firem jsem měl možnost sledovat soužení už padesátiletých následníků, zastiňovaných, a z mého pohledu tak trochu přehlížených jejich bělovlasými otci. Opravdu není vhodné houknout na padesátiletého následníka před firemním týmem: „Synu mlč a nepřerušuj pana poradce!“ Považuji to za nedokončenou generační emancipaci v důsledku „nevyletění z hnízda“. Otec je stále příliš otcem a syn příliš synem, než aby to opravdu fungovalo. Nepodařilo se jim nastolit podnikatelské partnerství. To je mnohdy snazší vybudovat s cizími lidmi než s vlastní rodinou.

Mnoho vztahů mezi rodiči a dětmi dostane šanci na narovnání právě v důsledku onoho „odletu z hnízda“. Ke vztahu otec-syn, syn-otec přibude další rozměr, který více vyvažuje generační vztah, dimenze „já pán, ty pán“.

Následník „externista“

Druhý typ prince následníka zažil jinou emancipační cestu. Vyrazil do světa a začal sbírat profesionální zkušenosti mimo rodné hnízdo. Lze očekávat, že nebude mít takovou znalost předávané firmy jako kdyby v ní vyrůstal. To ano, ale měl by být schopen vidět věci z jiné perspektivy než otec. Poznal, jak věci fungují jinde. To může být velmi přínosné pro budoucnost, stejně jako vést k napětí mezi tradicí a, odpusťte mi trochu toho odlehčení „novým koštětem“, které si myslí, že dobře mete“. Takový střet může být velmi přínosný, stejně jako devastující, jestliže nepřeroste v tvůrčí dialog.

Nicméně na z hnízda odletěvšího mladého syna továrníkova čeká v širém světě mnoho pokušení a nástrah. Má snazší start, ledaskterá banka jej ráda zaměstná, aby měla blíže k rodinné firmě. Ztráta otcovského dohledu v kombinaci s případným štědrým kapesným mohou umíchat i velmi toxický koktejl.

Ztracení synové však nejsou, na rozdíl od bible, předmětem našich úvah. Náš modelový, do světa vyletěvší syn v něm v rámci možností uspěl, a proto o něm otec uvažuje jako o následníkovi. Bude se muset vbydlet do firmy a najít optimální kombinaci zachování všech jejích silných stránek a současně ji evolučně začít formovat více k obrazu svému. Samozřejmě v dialogu s otcem. Nebude to jednoduché a oba musí být nesmírně trpěliví. Potenciál přinést nové myšlenky, které obohatí podnikání a časem přinesou své plody však za to stojí.

Monthly Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.